• Induction Ignis schott ceran regelmatig problemen we zetten de kookplaat aan gaat +3 dagen goed
    Dan ineen keer bijvoorbeeld dag 4 gaat het mis gaat aan en na + 10 sec gaat hij uit dan naar de meter kast schakelaar uitzetten en na een paar minuten schakelaar weer in en het gaat een paar dagen goed ook tussen door onlangs dat hij uit staat hoor je weleens eens piep geluidje net of hij aan wil gaan wie kan mij vertellen wat er aan de hand is + 4jaar oud dus garantie voorbij .?????
    Keuken concurend geleverd

    Gesteld op 3-7-2017 om 20:55 in forum Ignis Kookplaat Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info