Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/5
Pagina verder
HANDLEIDING
NI-707526
HOMEPLUG ADAPTER
EXPANSION
200 MBPS
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Mijn ICIDU plug zit al lang in het stopcontact en heeft het al die tijd prima gedaan.
  Sinds vandaag valt hij na elke 3 a 4 minuten uit. Even uit het stopcontact halen en dan doet hij het weer voor 3 minuten. Is dit een warmteprobleem of .... ???
  Wie weet wat er aan de hand kan zijn ?
  Graag een reactie.

  Bedankt ,

  Jos Mathot
  Gesteld op 29-6-2018 om 20:03

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Het apperaat doet het niet ze kunnen elkaar niet vinden volgens de handleiding. Hoe kan dat? Ik heb de handleiding stap voor stap gevolgd. Gesteld op 21-8-2010 om 14:18

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • u moet er op letten dat u ze via een adres ik denk 192.168.1.100 moet instellen kijk is in u handleiding welk adres juist en voer voor beide de stappen uit als ze beide hetzelfde staan zou het moeten lukken Geantwoord op 23-10-2010 om 16:11

   Waardeer dit antwoord (4)Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw ICIDU homeplug adapter 200mbps starterkit bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van ICIDU homeplug adapter 200mbps starterkit in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,05 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info