• IK KRIJG MIJN ICIDU NIET BEVEILIGD WEET NIET PRECIES WELK SYSTEEM ( WEP of ... ) en krijg er ook geen paswoord in.
    is geinstalleerd onder vista , die vraagt ook gee npaswoord
    hoe weet ik nu of ik PPPoE heb of niet , wat is dit? in de bijgevoegde engels talige handleidding spreekt me nvan WSP knopjes of PIN code , wat is dit , nodig of niet.
    de router heeft wel een WSP knoje maar de alptoop niet?

    Gesteld op 15-4-2010 om 13:39 in forum ICIDU NI707502 Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info