Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/16
Pagina verder
1
NANO BROADBAND ROUTER
WIRELESS 150N
150 MBPS
HANDLEIDING NI-707537
1Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Juni 2016i s er al gemeld dat de handleiding van de ICIDU 300N draadloze repeater niet,loopt. Het is nu Juni 2017,en het klopt nog steeds niet? Gesteld op 19-6-2017 om 14:22

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hallo
  Ik heb een usb adapter ICIDU-NI - 707522., en mijn vraag is ,kan ik stuurprogramma
  downloaden voor Windows 10. Hij werkte perfect ,maar na de update naar Windows 10
  niet meer. Het was een uitmuntende wifi adapter tot nu.
  De verjaarsdag update.Help Help Help.
  Dank bij Voorbaat
  Roger
  Overal gezocht, niets gevonden. Gesteld op 26-9-2016 om 14:50

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • De handleiding van icidu 300 N draadloze repeater is niet juist. Hier vind ik alleen de handleiding voor de 150N router Gesteld op 16-6-2016 om 13:46

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw ICIDU 300N draadloze repeater bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van ICIDU 300N draadloze repeater in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,61 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info