Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/109
Pagina verder
Safety Warning
GB4
User’s Manual
10. LIGHTNING, STORM or NOT IN USE
Unplug the product from the wall outlet and disconnect the antenna during a thunderstorm or when left
unattended and unused for long periods of time. This will prevent damage to the unit due to lightning and
power-surges.
11. EXTRANEOUS OBJECTS
Do not insert anything through the openings in the unit, where they can touch dangerous voltage points or
damage parts.
12. REPLACEMENT of PARTS
When replacement of parts is required, be sure the service technician uses replacement parts specied by the
manufacturer or those that have the same characteristics as the original part. Unauthorized substitution may
result in additional damage to the unit.
Warning
1. To avoid damage of the power cord or plug;
Do not modify or process the power cord or plug arbitrarily.
Do not bend or twist the power cord.
Make sure to disconnect the power cord holding the plug.
Keep heating appliances as far as possible from the power cord in order to prevent the cover vinyl from melting.
The mains plug, as a disconnection device, shall remain readily accessible by the user.
2. To avoid electrical shock;
Do not open the main body.
Do not insert metal or inammable objects inside the product.
Do not touch the power plug with wet hands.
Disconnect the power cord in case of lightning.
3. To avoid damage of product;
Do not use the product when it is out of order. If you continue to use the product when defective, serious
damage can be caused to it. Make sure to contact your local product distributor if the product is out of order.
Do not insert metal or alien substance into the slots for the modules or Smartcards. It may cause damage to the
product and reduce its life span.
4. Hard Disk Drive;
Do not move the product or turn the power o suddenly while the hard disk drive is running.
The company shall not be liable for any corruption of data on the hard disk drive caused by the carelessness or
misuse of users.
5. Standby Mode;
It is recommended to leave the product in Standby mode during long periods when not being used e.g. Over
night. The product will record any schedules set while in Standby mode.
5Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Heb een usb stick (met foto bestanden en video bestanden) op de Humax iHDR-5050C op de voor zijde geplaatst.
  Echter foto,s met jpg extensie herkent hij wel maar video met allerlei extensie niet.Humax weet het ook niet meer.
  Wie heeft er nog een idee?
  m.vr.gr Pieter Gesteld op 23-3-2018 om 11:21

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Hallo,
   Heb een mp4 video bestand van 90 mb maar ook nu reageert hij niet.
   Ik hoop dat er een iemand is dit dit ook heeft meegemaakt en kan vertellen wat ik anders moet doen.

   gr. PieterGeantwoord op 24-3-2018 om 09:15

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
  • Is de Humax als eens terug gezet naar de fabrieksinstellingen? Vooraf de spanning er even geheel afhalen voor ene minuut of 20 waarbij je ok alle kabels losneemt is aan te raden. Geantwoord op 4-4-2018 om 13:55

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • hoe kan ik een verlopen uitzending toch nog opslaan op de Humax om het te bekijken ?
  bv Partners in crime op nederland 2 op 24 februari laat ? Gesteld op 27-2-2018 om 11:30

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Dat is niet mogelijk. Je kan het met de 5050c ook niet terug kijken via programma gemist, maar kan dat wel, zoals met de 5200c, kun je dat niet opslaan op de schijf.

   Willem
   Ondersteuning Humax Geantwoord op 27-2-2018 om 21:18

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Ik krijg alleen VERONICA zender.... de andere kanalen niet. Ook op media zijn alle opgenomen zenders niet zichtbaar. Ik kan ook geen update uitvoeren; loopt ook dan vast. Gesteld op 7-2-2018 om 22:03

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Voer eens een reset uit van de Humax PVR. Het best is dan een uitgebreide reset en dat werkt zo:

   -Haal eerst een 20 tal minuten de spanning geheel van het apparaat. Doe dit niet korter!
   -Verwijder meteen na het spanningsloos zetten alle kabels en de smartcard.
   -Sluit na 20 minuten de kabels weer aan, maar plaats de smartcard nog niet.
   -Schakel de spanning weer in, en stel direct nadat je het apparaat hebt ingeschakeld, en deze is opgestart, deze terug naar de fabriekstand. let op! Hierbij dient ook de schijf te worden geformatteerd. Doe dit na de herinstallatie nogmaals. Dat betekent wel dat opnames en andere bestanden die er op staan verloren gaan.

   -Installeer de decoder opnieuw met de juiste gegevens en haal deze eventueel van de energiespaarstand in het menu, onder energiebeheer. Je kan daar desgewenst ook het automatisch uitschakelen uit zetten.
   -Plaats de smartcard zodra de decoder een cardfout meld, of als de decoder weer geheel is opgestart.
   -Controleer of er een update mogelijk is (is de optie grijs en niet aanklikbaar, dan heb je de laatste versie, maar de Humax zal eigenlijk zelf een melding achterlaten als er een nieuwe versie aanwezig is).

   * ook het af en toe formatteren van de harde schijf is zeer aan te raden. Met bovenstaande verhelp je echter de aanwezige software issues al, maar met het formatteren voorkom je ook issues voortkomend uit de harde schijf. Maar dat betekent wel dat je daarmee alle bestanden op de schijf blijvend wist. Breng deze dus in veiligheid als je deze wilt bewaren.

   Willem
   Ondersteuning Humax Geantwoord op 8-2-2018 om 18:28

   Waardeer dit antwoord (2)Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Humax iHDR-5050C bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Humax iHDR-5050C in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 17,92 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info