Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/109
Pagina verder
GB3
User’s Manual
This product has been manufactured to comply with international safety standards. Please read the
following safety precautions carefully.
Safety Instructions and Precautions
1. MAINS SUPPLY
90-250V a.c., 50/60Hz
Operate this product only from the type of power supply indicated on the marking label. If you are not sure of
the type of power supplied to your home, consult your local power company.
Disconnect the product from the mains before you start any maintenance or installation procedures.
2. OVERLOADING
Do not overload a wall outlet, extension cord or adapter as this may result in electric re or shock.
3. LIQUID
The product should not be exposed to liquid of any kind. In addition, no objects lled with liquid should be
placed on the apparatus.
4. CLEANING
Disconnect the product from the wall outlet before cleaning.
Use a light damp cloth (no solvents) to dust the product.
5. VENTILATION
The slots on top of the product must be left uncovered to allow proper airow into the unit.
Do not stand the product on soft furnishings or carpets.
Do not stack electronic equipments on top of the product.
6. ATTACHMENTS
Do not use any unsupported attachments as these may be hazardous or cause damage to the product.
7. CONNECTION TO THE CABLE TV SIGNAL
Connect all components before plugging any power cords into the wall outlet. Always turn o the product, TV
and other components before you connect or disconnect any cables.
8. CONNECTION TO THE TV
Disconnect the product from the mains before connecting or disconnecting the cable from the TV. Failure to do
so can damage the TV.
9. LOCATION
Place the product indoors to avoid exposing it to lightning, rain or sun.
Do not place it near a radiator or heat register.
We recommend that the product has 10 cm clearance from any other appliances susceptible to electromagnetic
inuences, such as a TV or a VCR.
Do not block the openings with any object, and do not place the product on a bed, sofa, rug, or other similar
surface.
If you place the product on a rack or a bookcase, ensure that there is adequate ventilation and that you have
followed the manufacturer’s instructions for mounting.
Do not place the product on an unstable cart, stand, tripod, bracket, or table where it can fall. A falling product
can cause serious injury to a child or adult, and serious damage to the appliance.
Safety Warning
4Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Dag hulpverlener. Plotseling is de opnamecapaciteit van de schijf overschreden. Ik krijg de instructie om ruimte te maken op de schijf, maar dat lukt niet meer. Kunt u mij aub uit deze nood helpen ? Mvg. Johan de Wolf.
  Gesteld op 11-4-2018 om 16:23

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Dag Johan,

   haal even de spanning geheel van het apparaat en schakel dit na 10 minuten weer in. Voer dan meteen na het opstarten een fabrieksreset uit en formatteer daarbij meteen de harde schijf. Je bent daarmee echter wel alle bestande welke daarop staan kwijt, maar anders loop je de kans de Humax in zijn geheel niet meer te kunnen gebruiken.

   Ik lees graag de afloop.

   Mvg. Willem
   Ondersteuning Humax Geantwoord op 11-4-2018 om 19:37

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Heb een usb stick (met foto bestanden en video bestanden) op de Humax iHDR-5050C op de voor zijde geplaatst.
  Echter foto,s met jpg extensie herkent hij wel maar video met allerlei extensie niet.Humax weet het ook niet meer.
  Wie heeft er nog een idee?
  m.vr.gr Pieter Gesteld op 23-3-2018 om 11:21

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Hallo,
   Heb een mp4 video bestand van 90 mb maar ook nu reageert hij niet.
   Ik hoop dat er een iemand is dit dit ook heeft meegemaakt en kan vertellen wat ik anders moet doen.

   gr. PieterGeantwoord op 24-3-2018 om 09:15

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
  • Is de Humax als eens terug gezet naar de fabrieksinstellingen? Vooraf de spanning er even geheel afhalen voor ene minuut of 20 waarbij je ok alle kabels losneemt is aan te raden. Geantwoord op 4-4-2018 om 13:55

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • hoe kan ik een verlopen uitzending toch nog opslaan op de Humax om het te bekijken ?
  bv Partners in crime op nederland 2 op 24 februari laat ? Gesteld op 27-2-2018 om 11:30

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Dat is niet mogelijk. Je kan het met de 5050c ook niet terug kijken via programma gemist, maar kan dat wel, zoals met de 5200c, kun je dat niet opslaan op de schijf.

   Willem
   Ondersteuning Humax Geantwoord op 27-2-2018 om 21:18

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Ik krijg alleen VERONICA zender.... de andere kanalen niet. Ook op media zijn alle opgenomen zenders niet zichtbaar. Ik kan ook geen update uitvoeren; loopt ook dan vast. Gesteld op 7-2-2018 om 22:03

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Voer eens een reset uit van de Humax PVR. Het best is dan een uitgebreide reset en dat werkt zo:

   -Haal eerst een 20 tal minuten de spanning geheel van het apparaat. Doe dit niet korter!
   -Verwijder meteen na het spanningsloos zetten alle kabels en de smartcard.
   -Sluit na 20 minuten de kabels weer aan, maar plaats de smartcard nog niet.
   -Schakel de spanning weer in, en stel direct nadat je het apparaat hebt ingeschakeld, en deze is opgestart, deze terug naar de fabriekstand. let op! Hierbij dient ook de schijf te worden geformatteerd. Doe dit na de herinstallatie nogmaals. Dat betekent wel dat opnames en andere bestanden die er op staan verloren gaan.

   -Installeer de decoder opnieuw met de juiste gegevens en haal deze eventueel van de energiespaarstand in het menu, onder energiebeheer. Je kan daar desgewenst ook het automatisch uitschakelen uit zetten.
   -Plaats de smartcard zodra de decoder een cardfout meld, of als de decoder weer geheel is opgestart.
   -Controleer of er een update mogelijk is (is de optie grijs en niet aanklikbaar, dan heb je de laatste versie, maar de Humax zal eigenlijk zelf een melding achterlaten als er een nieuwe versie aanwezig is).

   * ook het af en toe formatteren van de harde schijf is zeer aan te raden. Met bovenstaande verhelp je echter de aanwezige software issues al, maar met het formatteren voorkom je ook issues voortkomend uit de harde schijf. Maar dat betekent wel dat je daarmee alle bestanden op de schijf blijvend wist. Breng deze dus in veiligheid als je deze wilt bewaren.

   Willem
   Ondersteuning Humax Geantwoord op 8-2-2018 om 18:28

   Waardeer dit antwoord (2)Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Humax iHDR-5050C bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Humax iHDR-5050C in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 17,92 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info