Humax iHDR-5050C Digitale ontvanger | 17,92 mb | EnglishGB3
User’s Manual
This product has been manufactured to comply with international safety standards. Please read the
following safety precautions carefully.
Safety Instructions and Precautions
1. MAINS SUPPLY
90-250V a.c., 50/60Hz
Operate this product only from the type of power supply indicated on the marking label. If you are not sure of
the type of power supplied to your home, consult your local power company.
Disconnect the product from the mains before you start any maintenance or installation procedures.
2. OVERLOADING
Do not overload a wall outlet, extension cord or adapter as this may result in electric re or shock.
3. LIQUID
The product should not be exposed to liquid of any kind. In addition, no objects lled with liquid should be
placed on the apparatus.
4. CLEANING
Disconnect the product from the wall outlet before cleaning.
Use a light damp cloth (no solvents) to dust the product.
5. VENTILATION
The slots on top of the product must be left uncovered to allow proper airow into the unit.
Do not stand the product on soft furnishings or carpets.
Do not stack electronic equipments on top of the product.
6. ATTACHMENTS
Do not use any unsupported attachments as these may be hazardous or cause damage to the product.
7. CONNECTION TO THE CABLE TV SIGNAL
Connect all components before plugging any power cords into the wall outlet. Always turn o the product, TV
and other components before you connect or disconnect any cables.
8. CONNECTION TO THE TV
Disconnect the product from the mains before connecting or disconnecting the cable from the TV. Failure to do
so can damage the TV.
9. LOCATION
Place the product indoors to avoid exposing it to lightning, rain or sun.
Do not place it near a radiator or heat register.
We recommend that the product has 10 cm clearance from any other appliances susceptible to electromagnetic
inuences, such as a TV or a VCR.
Do not block the openings with any object, and do not place the product on a bed, sofa, rug, or other similar
surface.
If you place the product on a rack or a bookcase, ensure that there is adequate ventilation and that you have
followed the manufacturer’s instructions for mounting.
Do not place the product on an unstable cart, stand, tripod, bracket, or table where it can fall. A falling product
can cause serious injury to a child or adult, and serious damage to the appliance.
Safety Warning
Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende

Humax iHDR-5050C handleiding


Digitale ontvanger

Aantal vragen:1438
Aantal antwoorden:2316

Bekijk de vragen en antwoorden hier


Alle Humax handleidingen


Contact opnemen met Humax

Spelregels
Gebruikershandleiding.com is een website van © 2016 WEBenz

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

- lees eerst de handleiding door;

- controleer of uw vraag al eerder door iemand anders is gesteld;

- probeer uw vraag zo duidelijk mogelijk te stellen;

- heeft u een probleem en al geprobeerd om dit op te lossen, vermeld dit erbij aub;

- heeft u een oplossing gekregen van een bezoeker dan horen wij dat graag;

- wilt u een reactie geven op een vraag of antwoord, gebruik dan niet dit formulier;

- uw vraag wordt direct op de website gezet; vermijd daarom persoonlijke gegevens in te vullen;


Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Op de hoogte blijven

Schrijf u in en ontvang emails voor uw Humax iHDR-5050C Digitale ontvanger bij:

U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.

Emailadres:

 

Ontvang uw handleiding per emailGeef hier uw emailadres op en ontvang deze handleiding van Humax iHDR-5050C in de taal/talen: English als bijlage in de email


Emailadres:

 


U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw emailadres wordt niet opgeslagen voor mailings of iets dergelijks.