• Na jaren nu ineens geen zender ontvangst meer op de Humax, alsof er geen kabel is aangesloten. Programma gids werkt dus ook niet, de Humax haalt tevens de huidige tijd niet op voor de klok instelling. De kabel die altijd was aangesloten en van goede kwaliteit is (vorig jaar nog alle kabels en pluggen vervangen en top ontvangst), heeft gewoon signaal (getest door op de tv aan te sluiten). Smartcard is ook goed, gewisseld met de card in de tv en beide werken in de tv en niet in de Humax. Menu weergave is gewoon mogelijk, net als afspelen van eerder opgenomen programma’s. Ik vermoed daarom dat de tuner van de Humax stuk is. In de instellingen geeft hij bij 1 tuner 8% aan en de andere 0. De Humax al een nacht zonder stroom gezet, maar dat heeft geen effect gehad. Zou inderdaad de tuner kapot zijn? Is de Humax nog te redden?

    Gesteld op 2-10-2020 om 00:02 in forum Humax iHDR-5050C Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info