• kan het formateren van een humax harde schijf ongedaan gemaakt worden?

  Gesteld op 9-10-2019 om 14:39 in forum Humax iHDR-5050C Misbruik melden
  • Vanwaar deze vraag? Je formatteert de schijf toch alleen maar zelf als dat nodig is? Dat gebeurt niet automatisch. Ik lees dus graag wat er speelt en waarom je deze vraag hebt.

   Willem
   Ondersteuning Humax/Quantis electronics Geantwoord op 9-10-2019 om 19:09

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
  • Dank voor snelle reactie, maar ik dacht de usb schijf te formatteren, maar in plaats daarvan heb ik per ongeluk de harde schijf, die vol zat, geformatteerd. Geantwoord op 10-10-2019 om 08:47

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
  • Dag,

   dat is vervelend, want het is dan ook echt weg, incl. de ondersteunende bestanden. Maar ongedaan maken kun je het formatteren dus niet. Is af en toe ook nodig, want het kan de werking zeker verbeteren.

   Maar als je het weer de externe opslag wilt formatteren, let er dan op dat je ook echt kiest voor het formatteren van het externe opslagapparaat. Overigens word het ook nog een keer gevraagd, en heb je dat dus ook gemist.

   Mvg. Willem
   Ondersteuning Humax/Quantis electronics. Geantwoord op 11-10-2019 om 00:48

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info