• Hoe kan ik het geen wat heb ik heb opgenomen kopiëren of verplaatsen naar een USB stick

  Gesteld op 16-9-2019 om 13:29 in forum Humax iHDR-5050C Misbruik melden
  • Dat raad ik je af. Het beste kun je daarvoor een externe harde schijf gebruiken. Werkt veel beter, en doorgaans zonder issues. Het beste is daarvoor een WD Elements schijf te gebruiken van 500 Gb.

   Hier Klik op deze LINK zie je hoe je te werk gaat.

   Werken middels FTP kan ook, maar dat is niet voor iedereen even eenvoudig. Toch ook een verwijzing naar die uitleg: Klik op deze LINK

   Willem
   Ondersteuning Humax/Quantis electronics Geantwoord op 17-9-2019 om 06:54

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info