• Hallo, ik heb mijn decoder meegen9men van Hilversum naar Amsterdam en de smart card van dat adres er in gestopt en krijg ik de melding, E05-4 dat ik de card moet schoonmaken maar in de oude UPC decoder van dat adres werkt hij wel gewoon ?..

  Gesteld op 7-7-2019 om 12:18 in forum Humax iHDR-5050C Misbruik melden
  • Kan kloppen. Er is nog steeds verschil tussen oud, ofwel fZiggo, en fUPC gebied. De IR-deto smartcard welke je dus hebt zal in fUPC gebied niet werken. Je kan een Humax wel gebruiken in fUPC gebied, maar dan alleen voor de vrije zenders.Je kan GEEN smartcard krijgen voor fUPC gebied. Daar gebruikt men nl. de NAgravision smartcards. En daarmee kan de Humax niets.

   Voor meer info over de vrije zenders kijk eens hier: Klik op deze LINK

   Ik heb er daar nl. een speciaal topic voor aangemaakt.

   Willem
   Ondersteuning Humax/Quantis electronics. Geantwoord op 7-7-2019 om 20:16

   Waardeer dit antwoord (1) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info