• Kan de teletekstpagina niet vastzetten met een freeze knop. Klopt dat bij de IRHD 5500C ?

  Gesteld op 18-8-2018 om 12:21 in forum Humax iHDR-5050C Misbruik melden
  • Dat klopt,

   Het "vastzetten" van een pagina is indirect mogelijk, als voor het eerst een pagina met subpagina's gekozen wordt zal deze rouleren. Als met de cursortoetsen een aparte subpagina gekozen is blijft deze vast staan.

   Bladeren met de cursortoetsen gaat logisch, links/rechts kiest uit subpagina's (indien aanwezig), ip/down gaat naar de volgende pagina in de uitzending (lege pagina's worden dus overgeslagen.

   Mvg. Willem
   Ondersteuning Humax Geantwoord op 19-8-2018 om 18:59

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info