• Medio april 2016 heb ik mijn koffiezetapperaat ter reparatie aangeboden(type HD7762/00Aankoopdatum 27-05-2014 via rentepunten ing bank.
    Op dit moment weigert hij een product te leveren waar voor hij is aangeschaft
    Mijn vraag is:Heb ik nu nog recht op gratis reparatie wanneer ik deze opnieuw ter reparatie aanbidt
    mag ik daarop uw antwoordt en hoete handelen in deze.

    Mvg.Mevr.Tops-Jansen Beek en Donk

    Gesteld op 9-5-2016 om 13:44 in forum Huishoudelijk Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Google+, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info