• Medio april 2016 heb ik mijn koffiezetapperaat ter reparatie aangeboden(type HD7762/00Aankoopdatum 27-05-2014 via rentepunten ing bank.
    Op dit moment weigert hij een product te leveren waar voor hij is aangeschaft
    Mijn vraag is:Heb ik nu nog recht op gratis reparatie wanneer ik deze opnieuw ter reparatie aanbidt
    mag ik daarop uw antwoordt en hoete handelen in deze.

    Mvg.Mevr.Tops-Jansen Beek en Donk

    Gesteld op 9-5-2016 om 13:44 in forum Huishoudelijk Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info