Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/80
Pagina verder
DRA-L21
Quick Start Guide
Guide de démarrage rapide
Schnellstartanleitung
Guida di avvio rapido
Guía de inicio rápido
Guia de Início Rápido
Snelstartgids
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Mijn toestel huawei DRA L21 kocht ik in 2018 en ik wilde hem gebruiken in Italie. Ik kon echter niet bellen naar België. Surfen via wifi in het hotel ging wel. Eens terug thuis, kon ik gewoon bellen. Toen ik begin juni in Nederland was, lukte me het weer niet. Ik kreeg meteen de melding: enkel noodoproepen. Ik kon ook niet meer surfen met mijn tempo giga. Op plaatsen waar ik met paswoorden van hotels/resto werkte, ging alles prima. Is er iets mis met mijn toestel of zijn de instellingen niet juist gezet? Dank voor tips
  mieke Gesteld op 8-9-2020 om 14:56

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Goedendag,

  Ik heb een Huawei Y5 DRA-L21 smartphone uit 2018.

  Deze wil ik graag via wifi connecten met mijn Mobiele projector Mobile cinema i70. Een kleine mini projector voor onderweg.

  Echter wil dat maar niet lukken; mijn Huawei telefoon geeft steeds 'device not supported' aan.

  Als ik mijn oudere telefoon (een LG optimus G-pro E986 uit 2014 met Android-versie 4.1.2 ) connect met de Mobile cinema i70 werkt dit echter wél prima...

  Hoe kan dat? Waarom werkt een oud toestel wel en mijn veel nieuwere toestel Huawei Y5 met nieuwere versie van Android (Android 8.1.0) niet?

  Wie kan mij helpen en weet wat de oorzaak hiervan is?

  Mvg
  Marcel
  Gesteld op 8-11-2019 om 20:37

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • ik druk op de aan/uit knop maar krijg geen schermbeeld,zelfs niet na lang in drukken van de knop.Verrbind ik het toestel met een stroombron krijg ik wel een beeldscherm totdat het uitvalt en dan is het weer niet op te starten.Wat is er mis? Batterij? Knop? Gesteld op 28-10-2019 om 09:58

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Huawei Y5 2018 - DRA-L21 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Huawei Y5 2018 - DRA-L21 in de taal/talen: Deutsch, English, Espanõl, Français, Italiano, Nederlands, Português als bijlage per email.

De handleiding is 6,52 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info