• Hoe kan ik accent grave of accent aigu krijgen?
  Het constant vast houden van de letter helpt niet. Staat niet vermeld!

  Gesteld op 8-11-2019 om 14:39 in forum Huawei P30 Lite - MAR-LX1A Misbruik melden
  • U zoekt bvb een letter E met accenten
   Leg uw vinger op de letter E en er verschijnt een bijkomende lijn erboven met alle gekende accenten op de lettter E
   glijd met uw vinger (zonder de letter E los te laten) naar omhoog tot op de nieuw verschenen letterbalk en dan links of rechtsaf tot op de gewenste accentletter. Laat pas nu de toets los en de gekozen accentletter staat in uw tekst. Geantwoord op 18-11-2019 om 13:17

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info