• Mijn Huawei G510 geeft aan te weinig ruimte te hebben om Google play-service te updaten.
  En dat terwijl de vrije ruimte ruim 2Gb is en update 40 Mb. Bij 20 Mb stopt de update met de mededeling dat er te weinig ruimte is. Ik heb alle ballast in de vorm van chats, foto's en filmpjes eraf gehaald maar dat heeft niks geholpen. Heb ik die updates nodig voor het goed functioneren van mijn telefoon? Zo ja, wat moet ik doen om te kunnen updaten?

  Gesteld op 27-12-2015 om 22:38 in forum Huawei Ascend G510 Misbruik melden
  • Hier heb ik ook steeds last van, alles leeggehaald en genoeg ruimte en toch geeft hij aan dat er te weinig ruimte is om te kunnen installeren...
   Geantwoord op 14-1-2016 om 12:18

   Waardeer dit antwoord (10) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info