• Mijn vriezer piept. Ik heb al vaak gereset maar alsnog gaat er een piep af.

    Gesteld op 16-9-2022 om 07:33 in forum Hotpoint-Ariston Vrieskast Misbruik melden
    • Ik heb een ariston combine koelkast/diepvries.en had hetzelfde probleem.ik heb de temperatuur_knoppen op nul gezet,zowel van koelkast als van diepvries.dan op de beide knoppen gedrukt die je kan indrukken voor snelkoelen,of sneldiepvries.een paar seconden ingedrukt houden tot de lampjes uitgaan .dat betekend dat je ,je apparaat geresett hebt.dan eerst de gewenste temperatuur van koelkast en diepvries regelen.bij mij staan die beide op 2.dan de beide knoppen voor snelvriezen en snelkoelen indrukken tot lampjes terug allebei pinken.er zou geen piepsignaal meer mogen zijn.na 8 hr zouden de lamjes terug moeten gedoofd zijn.dat betekend dat je ariston terug op de normale waarde staan. Geantwoord op 13-4-2023 om 09:30

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info