• Gisterenavond bij onze dochter geweest die in augustus 2017 een Honeywell aircooler aangeschaft heeft en na de afgelopen winter weer is gaan gebruiken na het filter te hebben schoongemaakt. Nadat we eerst het bruine "papieren" filter met het "rubber" naar beneden terug geplaatst te hebben, en daarna het zwarte rooster, daarna het koolstoffilter en als laatste het rooster met schroefjes te hebben geplaatst, lekt het apparaat water. Na het verwijderen van de filters, zie ik nix vreemds aan het apparaat terwijl het dan in werking is gesteld. Ik denk dat het opspattende water de oorzaak is van de lekkage, want na herplaatsing van de filters begon de ellende weer. Wat gaat hier mis??

    Gesteld op 2-6-2018 om 14:56 in forum Honeywell CL25AE Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info