• Heeft iemand voor mij een handleiding van de Fitura Fit V1 ? We willen hem verkopen, dus hij moet uit elkaar, maar hoe?

    Gesteld op 13-6-2019 om 10:15 in forum Persoonlijke verzorging Hometrainer Misbruik melden
    • Ik zou deze handleiding ook willen hebben. Hoe kan ik mijn apparaat uitzetten na gebruik, weet iemand hoe dit moet of gaat het apparaat van zelf uit? Als het niet uit gezet kan worden dan ben ik bang dat de batterij snel op is. Alvast mijn dank Geantwoord op 19-5-2020 om 12:22

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info