• Ik ben met een verhuizing de adapter van mijn hometrainer fitura comfort kwijt geraakt.
    Weet mogelijk iemand wat het voltage van die adapter moet zijn?

    Gesteld op 12-6-2016 om 16:48 in forum Persoonlijke verzorging Hometrainer Misbruik melden
    • Beste heer/Mevr. Ik heb ook een futura comfort maar helaas geen gebruiksaanwijzing meer. Zou u die mij willen mailen op sonjadijk@live.nl. ik heb er ook geen adapter bij maar gebruik hem op batterijen, kan dat bij u niet? Gr sonja Geantwoord op 28-3-2017 om 19:07

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Google+, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info