• Ik heb de 7500 type , opeens stopt hij ermee , er is een slang naar buiten. Maar ik zie geen water afvoer . Klopt dat

  Gesteld op 6-8-2020 om 09:14 in forum Home electronic Airconditioner Misbruik melden
  • Dat klopt.
   Het waten wordt verdampt en door de slang mee naar buiten geblazen.
   Er zit aan de achterkant ook een heel klein slangetje. Hier kan wanneer nodig het overtollige water worden afgetapt echter dat zal maar zeer sporadisch voorkomen. Geantwoord op 14-8-2020 om 15:24

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
  • Sommige modellen hebben onderaan een dop die je eraf kan doen. Daar sluit je kort buisje op aan voor het restwater. Geantwoord op 14-8-2020 om 16:43

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info