Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/98
Pagina verder
Table of Contents
1 Safety....................................................................................................................... 01-1
1.1 Before the rst drive ..........................................................................................01-1
1.2 Before and during the drive ...............................................................................01-1
1.3 Guidelines for the trip ........................................................................................01-7
1.4 Emergency equipment.....................................................................................01-10
1.5 Maximum speeds ............................................................................................01-13
1.6 After the drive ..................................................................................................01-16
2 Undercarriage ......................................................................................................... 02-1
2.1 Undercarriage ....................................................................................................02-1
2.2 Loading..............................................................................................................02-3
2.3 Rotating stanchions...........................................................................................02-5
2.4 Entry step tread .................................................................................................02-6
3 Wheels, tires, brakes.............................................................................................. 03-1
3.1 Tires ...................................................................................................................03-1
3.2 Tire pressure ......................................................................................................03-1
3.3 Prole depth ......................................................................................................03-2
3.4 Rims...................................................................................................................03-2
3.5 Changing the tire ...............................................................................................03-3
3.6 Locking brake facilities ......................................................................................03-5
3.7 Overrunning brake facilities ...............................................................................03-6
4 Exterior structure ................................................................................................... 04-1
4.1 Forced ventilation/de-aerating...........................................................................04-1
4.2 Vehicle keys .......................................................................................................04-3
4.3 Exterior mirrors ..................................................................................................04-5
4.4 Rear ladder and roof rail ....................................................................................04-5
5 Installation of electrical devices ........................................................................... 05-1
5.1 Safety tips..........................................................................................................05-1
5.2 Service centre....................................................................................................05-2
5.3 Electrical supply.................................................................................................05-2
5.4 Function of the electrical supply unit.................................................................05-3
5.5 Truma-Vent blower.............................................................................................05-5
5.6 Microwave / baking oven...................................................................................05-6
5.7 Changing halogen bulbs....................................................................................05-7
5.8 Changing taillight bulbs .....................................................................................05-8
5.9 Circuit diagram (interior) ....................................................................................05-9
5.10 Circuit diagram (exterior) .................................................................................05-10
6 Interior structure..................................................................................................... 06-1
6.1 Opening and closing doors and aps................................................................06-1
6.2 Light switches....................................................................................................06-3
6.3 Windows ............................................................................................................06-5
6.4 Roof bonnets .....................................................................................................06-7
6.5 Seat chests and conversion of beds .................................................................06-9
6.6 Children's beds................................................................................................06-10
I-1
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Wij hebben een Hobby 2006 Excellent Easy. De verlichting is volgens mij Hallogeen. Zijn al deze lampen simpel te vervangen door LED ? Volgens mij 220V? of zit ergens een trafo tussen? Dan zeker 12V. Ik lees diverse reacties, maar niet duidelijk. Gesteld op 31-8-2021 om 23:20

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • ik werk bij een matrassen bedrijf en ik moet de maat weten van het matras wat in een hobby excelsior 610 UL uit 2005/2006 ligt. kunnen jullie mij toevallig verder helpen?
  met vriendelijke groet
  jesper bakers
  jesperbakers@gmail.com Gesteld op 23-1-2020 om 09:08

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • dakluik rubbers vervangen voor een hobby 2006 waar zijn ze te koop Gesteld op 1-8-2019 om 19:04

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Hobby 2006 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Hobby 2006 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 3,23 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Hobby 2006

Hobby 2006 Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 98 pagina's

Hobby 2006 Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 98 pagina's

Hobby 2006 Gebruiksaanwijzing - Français - 98 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info