Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/40
Pagina verder
www.hitachidigitalmedia.com
Hitachi, Ltd.
Consumer Business Group
Shin-Otemachi Bldg 5f, 2-1, Otemachi 2-Chome,
Chiyoda-Ku, Tokyo 100-0004 Japan
HITACHI EUROPE LTD.
UNITED KINGDOM
HITACHI EUROPE LTD.
BELGIUM
Consumer Affairs Department
PO Box 3007
Maidenhead
Berkshire SL6 8ZE
Tel: 0870 405 4405
Email:
Benelux Branche Office
Bergensesteenweg 421
1600 Sint-Pieters-Leeuw
TEL : 0032/2 363 99 01
FAX: 0032/2 363 99 00
Email :
HITACHI EUROPE GmbH
GERMANY
HITACHI EUROPE S.r.l.
HITACHI EUROPE S.A.S
FRANCE
Munich Office
Dornacher Strasse 3
D-85622 Feldkirchen bei München
Tel: 089-991 80-0
Fax: 089 - 991 80 -224
Hotline: 0180 - 551 25 51 (12ct/min.)
Email:
Via T. Gulli n.39
20147 MILAN
Tel: 02 487861
Fax: 02 48786381
Servizio Clienti
Tel. 02 38073415
Email:
Lyon Office
Tel: 04 72 14 29 70
Fax: 04 72 14 29 99
Email:
ITALY
consumer.mail@hitachi-eu.com
dmg-mun.service@hitachi-eu.com
customerservice.italy@hitachi-eu.com
france.consommateur@hitachi-eu.com
Digital Media Group
94 Quai Charles de Gaulles, 69006 Lyon
HITACHI EUROPE LTD.
CZECH REPUBLIC
Na Sychrove 975/8
101 27 Pr aha 10 Bohdalec
TEL : 267 212 383
FAX: 267 212 385
Email :
info@hitachi.be
dmg.eeu@hitachi-eu.com
HITACHI EUROPE S.A.
GREECE
HITACHI EUROPE S.A.
HITACHI EUROPE AB
SWEDEN
NORWAY
364, Kifissias Ave. & 1, Delfon Str.
152 33 Chalandri
Athens
Tel: 1-6837200
Fax: 1-6835694
Email:
Gran Via Carles III, 86 Planta
Edificios Trade - Torre Este
08028 Barcelona
Tel: 93 409 2550
Fax: 93 491 3513
Email:
Box 77
S-164 94 KISTA
Tel: 08 562 711 00
Fax: 08 562 711 11
Email:
Strandveien 18
1366 Lysaker
Tel:
Email:
SPAIN
dmgservice.gr@hitachi-eu.com
info.finland@hitachi-eu.com
HITACHI EUROPE AB
(Norway Branch Nuf)
67519030
Fax: 67519032
HITACHI EUROPE AB
DENMARK
HITACHI EUROPE AB
FINLAND
Egebækvej 98
2850 Nærum
Tel: 43 43 60 50
Fax: 43 43 60 51
Email:
Lars Sonckin kaari 16
FIN-02600 ESPOO
Tel: 010-8503085
Fax: 010-8503086
Email:
atencion.cliente@hitachi-eu.com
csgswe@hitachi-eu.com
csgnor@hitachi-eu.com
csgden@hitachi-eu.com
40

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Hitachi L37V01UA bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Hitachi L37V01UA in de taal/talen: Suomi als bijlage per email.

De handleiding is 2,85 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info