Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
Dah loo-loo!
398341040 Asst. And A00021040 Asst. - FUR furby - NL
x4
1,5 V AA LR6
NIET INBEGREPEN
Kantel FURBY.
Geef je FURBY te eten
met je vinger.
Stel FURBY's aan
elkaar voor.
Oo-nye toh-loo
wee-tee?
Ee-tay!
Echt niet!
Geef je FURBY te eten
met de app.
Hou FURBY vast.
Praat tegen FURBY.
Vertaal FURBISH
met de app.
Niet alle
functies van de app
werken met oudere
apparaten.
Draai FURBY ondersteboven.
Aai FURBY's kopje,
kietel z'n buik of trek
aan z'n staart.
Schud FURBY.
Download de gratis Furby app!
Verkrijgbaar in de
App Store
FURBY is zelf al hartstikke leuk. Maar met de app erbij heb je nóg meer speelpret.
FURBISH
FUN!
Kah toh-loo oo-nye
Wee-tee toh-toh Tijd om te zingen!
Ay-ay lee-koo Luister!
Dah loo-loo Grote grap!
Noo-noo dah doo-ay
Ee-tay Ja!
Boo Nee!
Dah-kah oo-nye Dank je wel!
Kah ay-ay oo-nye Ikke zie jou!
Kah oo-tye nah-bah Ikke op se kop!
Ee-day Ah-tah Lekker eten!
Dah ay-loh oo-tye Goeie morge!
Ah-may koh-koh Meer aaien!
Kah may-may oo-nye
Noo-loo Blij!
Dah noh-lah Feestje!
Nee-tye Kietelen!
Kah way-loh Ikke moe!
FURBY spreekt FURBISH.
Hoe meer je met FURBY speelt,
hoe meer Nederlands hij gaat spreken.
Bekijk het complete FURBISH
woordenboek op www.furby.com
of in de gratis FURBY app.
6
+
De manier
waarop jij FURBY
behandelt, bepaalt
FURBY'S karakter.
Er zijn een paar dingen die je over FURBY
moet weten. Behandel je FURBY nooit verkeerd.
FURBY's kunnen onvoorspelbaar reageren.
Ben jij klaar voor een FURBY?
39834
A0002
Speel muziek
voor FURBY.
een eigen wil
Werkt op iPad
®
,
iPod touch
®
& iPhone
®
iOS 4.2 of later vereist.
ALKALINE
BATTERIJEN
VEREIST
Ikke vind
jou leuk!
Prate
heel leuk!
Ikke hou
van jou!
Kleuren en details kunnen afwijken van de afbeelding.
iPad, iPod touch en iPhone zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de V.S. en andere landen.
App Store is een diensentmerk van Apple Inc.
© 2012 Hasbro. All rights reserved. Alle rechten voorbehouden.
Vervaardigd door Hasbro SA, Route de Courroux 6, 2800 Delemont CH.
Vertegenwoordigd door Hasbro Europe, 2 Roundwood Ave, Stockley Park, Uxbridge, Middlesex, UB11 1AZ. UK.
Consumentenservice:
Hasbro BV, Antwoordnummer 2806, 3500 VL Utrecht NL.
030 2809600.
E-mail: consumentenservice@hasbro.nl; www.hasbro.nl. Kleuren en details in de ontwerpen kunnen
afwijken van de afbeelding op de verpakking. Bewaar deze informatie voor als je later iets op wilt zoeken.
B
SA Hasbro Belgium NV, Industrialaan 1 bus 1, 1702 Groot-Bijgaarden BE.
02/467 33 60.
E-mail: info@hasbro.be. www.hasbro.be
Amerikaanse patentnrs. 6544098, 6537128, 6514117, 6497607, 6149490, 6959166,
6773344, 6356867, 6160986, 6319010 & pat. aangevr., BR CN & EC gereg. des. apps.
0712
39834
104
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Hasbro Furby bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Hasbro Furby in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 1,1 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info