Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/4
Pagina verder
Veel gestelde vragen Furby Hasbro
Hoe krijg ik het Furby karakter dat ik wil?
Alle Furby’s beginnen hetzelfde. Maar naarmate je je Furby kietelt, voert of muziek
voor hem speelt, verandert zijn karakter. Probeer hem op verschillende manieren te
behandelen en kijk wat er gebeurt.
Heeft de manier waarop ik met hem speel invloed op z’n karakter?
Nou en of! Je kunt kietelen, voeren, aaien, schudden, knuffelen, schuin houden of op
z’n kop en aan z’n staart trekken – en elke actie vormt Furby’s karakter.
Hoort elke Furby kleur bij een bepaald karakter?
Alle Furby’s komen precies hetzelfde uit de verpakking – wat voor kleur ze ook
hebben. De enige manier om z’n karakter te vormen is spelen en praten met Furby.
Dus vooruit, spelen!
Hoe kan ik het karakter van mijn Furby veranderen?
Voer Furby! Kietel hem! Praat met hem! Hou Furby op z’n kop! Hoe meer je met hem
speelt, des te meer verandert Furby.
Wat doe ik als ik het karakter van mijn Furby niet leuk vind?
Furby’s karakter kan altijd veranderen. Dus als je zijn karakter niet leuk vindt, moet je
hem anders behandelen. Wat er gebeurt zou je wel eens kunnen verrassen!
Hoe kan ik zorgen dat Furby mij hoort?
Hoe dichter jij bij Furby bent, des te beter kan hij je horen. Dus kom dichtbij. Furby
bijt heus niet. (Nou ja, Furby kan een beetje op je vinger knabbelen als je die in z’n
snaveltje stopt. Je vinger is gewaarschuwd!)
Waarom weet mijn Furby niet wat ik zeg?
Misschien praat je te snel. Praat langzaam en duidelijk zodat hij je goed kan horen.
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Hasbro Furby bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Hasbro Furby in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,03 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info