• ik kan wel een vraag gaan stellen hier, maar ik krijg de sterke indruk (op basis van de andere vragen) dat er toch geen antwoord komt....das erg jammer, want waarom dan dit rubriek?!?!?

    Toch een (zinloze?) poging wagen: Sinds vanochtend geen geluid meer, waar er 15 minuten ervoor wel geluid aanwezig was. Er staat wel een vermelding in het display die is als volgt: DSP. Ik denk dat het niets met het wegvallen van het geluid te maken heeft, maar vermeld het er toch maar bij. Er is niets gedaan met de "mute"- knop of iets dergelijks. We denken er sterk aan dat hij door stof de geest gegeven heeft. Wellicht heeft er iemand toch een idee wat er aan de hand is, dan hoor ik dat graag.

    Gesteld op 22-3-2013 om 13:39 in forum Harman Kardon AVR 135 Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info