• kan je frauderen met de bedrijfsuren van een hapro onyx 26/1 zonnebank door b.v. deze te
    resetten (kan wel bij de branduren van de lampen)

    Gesteld op 25-10-2020 om 21:40 in forum Hapro onyx 26 1 combi Misbruik melden
    • nee, je hebt 2 standen (stop-face tegelijk indrukken) dit is van de uren van de lampen en die kun je op 0 zetten als je de lampen vervangt. stop-fan is de stand die de zonnecombi totaal heeft gemaakt, deze kun je niet terugzetten. de cijfers die je ziet moet je met 10 vermenigvuldigen. Geantwoord op 18-11-2020 om 19:21

      Waardeer dit antwoord (1) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info