• HP Deskjet 930 C uit het jaar 2000 wil niet meer printen.
  Inktpatronen verwisseld met de correcte inktpatronen.
  Gele lamp indicator voor inktpatronen blijft knipperen met een enkel maar wel herhaaldelijk bonkend geluid.

  Gesteld op 27-1-2017 om 15:28 in forum HP Deskjet 930c Misbruik melden
  • Mogelijk is er papier vastgelopen? Als dat zo is, de lade achter losmaken enz.
   Stroom en afdrukkabel losmaken van zowel de stroom als van de printer eraf en 5 min. later opnieuw aansluiten succes. Geantwoord op 27-1-2017 om 15:46

   Waardeer dit antwoord (4) Misbruik melden
  • Geen papier vastgelopen, inktpatronen er uit gedaan, printer kabel losgekoppeld, usb kabel los gekoppeld, pc uitgezet, inktpatronen schoongemaakt in het geval van een beetje vuil, inktpatronen terug gezet, printer kabel en usb kabel aan printer terug gekoppeld, pc weer aan gezet.

   Probleem blijf zich voordoen, terwijl dat ik vorige week heb kunnen printen zonder problemen.
   Gele lamp indicator voor inktpatronen blijft knipperen met een enkel maar wel herhaaldelijk bonkend geluid. Geantwoord op 27-1-2017 om 15:54

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info