Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/382
Pagina verder
HP 35s scientific calculator
user's guide
H
Edition 1
HP part number F2215AA-90001
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • opeens staat er ALG boven in het scherm.....
  weet iemand hoe je dit weg krijgt.

  alvast bedankt Willem Gesteld op 18-7-2019 om 11:19

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Indien ikzelf in een hopeloze toestand geraak neem ik de batterijtjes uit. Na een bepaalde tijd ( kan even duren ) steek ik ze terug en begin ik eigenlijk helemaal terug van nul. nadeel is natuurlijk dat men al de programmaties kwijt is, maar die heb ik in detail wel ergens genoteerd. Geantwoord op 18-7-2019 om 11:58

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Ik wil graag in bezit komen van een Nederlandstalige gebruikers hand leiding,van HP 35S.calculator
  Via klanten service support lukt mij dit niet. Gesteld op 18-10-2018 om 20:58

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Ik neem aan dat je een papieren handleiding bedoeld. Die kan ik ook niet krijgen. Vgls mij is de enige optie om de elektronische handleiding te printen. Maar ja dan moet je er wel een extra pak papier tegen aan gooien en nieuwe inkt cartridges bestellen.
   Jammer dat HP hierin niet voorziet. Geantwoord op 21-10-2018 om 14:56

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • hoe voer ik een logaritme met willekeurig grondtal in? Gesteld op 13-9-2018 om 16:41

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Is de vraag eigenlijk : Hoe bereken ik het logaritme van een getal waarbij ik een willekeurig grondtal kies ?
   Ik wens bijvoorbeeld het logaritme van 13 te kennen met als grondtal 7. Geantwoord op 16-9-2018 om 00:37

   Waardeer dit antwoord (3)Misbruik melden
 • Is de hardcopy handleiding van de HP 35s nog te verkrijgen Gesteld op 16-10-2017 om 09:21

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Je kan geen papieren handleiding meer verkrijgen, enkel nog via het internet. Als je dat wil afprinten zijn dit tal van pagina's. Dus downloaden en opslaan in een persoonlijke map. Geantwoord op 16-10-2017 om 11:30

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • er is geen = teken??
  welke knop dient hiervoor gebruikt te worden? Gesteld op 7-7-2016 om 12:55

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • uitlezing is plots 0h
  bovenaan zie ik ALG en HEX staan
  Hoe terug in normale gebruik modus liefst 2 nullen na komma Gesteld op 22-10-2015 om 08:01

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe schakel ik de rekenmachine om naar RPN-mode Gesteld op 19-8-2013 om 09:55

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • druk knop [mode], ga met cursustoetsen naar 4 AlG (of druk knop [4]) en druk op [enter] dan ben je in de Algebraische mode.

   terug naar de RPN mode is idem als boven maar dan kiezen voor 5 RPN.

   Succes Geantwoord op 26-9-2013 om 09:55

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw HP 35s scientific calculator bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van HP 35s scientific calculator in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 3,67 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info