• Ik wil graag in bezit komen van een Nederlandstalige gebruikers hand leiding,van HP 35S.calculator
  Via klanten service support lukt mij dit niet.

  Gesteld op 18-10-2018 om 20:58 in forum HP 35s scientific calculator Misbruik melden
  • Ik neem aan dat je een papieren handleiding bedoeld. Die kan ik ook niet krijgen. Vgls mij is de enige optie om de elektronische handleiding te printen. Maar ja dan moet je er wel een extra pak papier tegen aan gooien en nieuwe inkt cartridges bestellen.
   Jammer dat HP hierin niet voorziet. Geantwoord op 21-10-2018 om 14:56

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info