Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/35
Pagina verder
1
USER’S MANUAL
GB NL D
More languages available
on www.guardo.be
FR
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Ik kan geen wifi verbinding realiseren.
  Geprobeerd via Ipad Ios en Samsung android.
  Wat ik ook doe geen Wifi. Kan het zijn dat ik er een verkeerde micro kaart in heb gedaan?
  Lampje van WIFI GAAT OP CAMERA WEL BRANDEN.
  Oplossing gezocht. Gesteld op 31-12-2019 om 22:20

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • komt door een te hoge softwareversie. Met de oude pre 2018 versies doet ie t nog wel. tijd voor een nieuwe actioncamGeantwoord op 22-3-2021 om 14:26

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • De data van mijn twee actioncam's guardo one staat steeds op januari 2015. Ik kan nooit mijn beelden in de juiste volgorde plaatsen om te editen... Hoe de datum en tijd aanpassen? Gesteld op 18-8-2018 om 18:03

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • aangezien beide accu's het binnen een jaar hebben begeven, heb ik een echte aangeschaft en de Guardo weggeooid!!.
   SVP mij van de mailinglijst verwijderen
   m vr gr
   Martin Driessen Geantwoord op 18-8-2018 om 18:28

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Guardo Action Cam bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Guardo Action Cam in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 1,35 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Guardo Action Cam

Guardo Action Cam Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 35 pagina's

Guardo Action Cam Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 35 pagina's

Guardo Action Cam Gebruiksaanwijzing - Français - 35 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info