Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/15
Pagina verder
CLOCK RADIO
Sonoclock 790 DCF
IT ES
DE EN FR
RU
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Het lampje van de DCF-tijdsynchronisatie brand niet terwijl dit bij een 2e dezelfde clock radio dit wel aangeeft.
  Hoe krijg ik de synchronisatie weer ingeschakeld.
  Arjan Gesteld op 24-1-2019 om 08:08

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Sinds afgelopen zondag, gaat van mijn Sonoclock790 DCF, niet meer de tijd automatisch op wintertijd. Nooit eerder meegemaakt. De klok op en andere plek in het huis gezet en opeens was de klok zelf 2 uur voor. Wat nu te doen???
  dank voor de hulp Gesteld op 30-10-2018 om 11:54

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Kan je het geluid vastzetten wanneer de wekker afloopt?
  Gesteld op 21-8-2018 om 09:25

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • wekker loopt af heb het alarm niet aan hoe kan dat Gesteld op 27-2-2018 om 19:20

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Grundig Sonoclock 790 DCF bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Grundig Sonoclock 790 DCF in de taal/talen: Français als bijlage per email.

De handleiding is 0,54 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info