Taal Documenttype Pagina's
Nederlands Gebruiksaanwijzing 13 Naar de handleiding


Heeft u een vraag over dit product? Stel uw vraag hier in het forum.

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Het display van mijn Grundig music ,51 DAB+SP is nog voor de helft zichtbaar!
  Wie weet raad? Gesteld op 1-5-2020 om 18:09

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Je probleemomschrijving is niet erg duidelijk.
   Bovendien vragen over een Music Boy 51 "DAB", mocht die al bestaan, horen niet thuis op dit forum. Geantwoord op 2-5-2020 om 15:42

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
  • Die 51 DAB versie schijnt inderdaad te bestaan maar komt niet overeen met de bijbehorende handleiding op dit forum. Het lijkt erop dat je display kapot is. Misschien zijn ze los te verkrijgen.Geantwoord op 2-5-2020 om 15:50

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • welke toetsen moet ik gebruiken om het alarm definitief af te zetten. Ik heb al alle toetsen gebruikt Gesteld op 9-9-2018 om 16:46

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Wanneer U alle toetsen al hebt gebruikt, dan zal er vast en zeker wel een ervan defect zijn. Zit er nog garantie op? Geantwoord op 9-9-2018 om 17:25

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
  • Wanneer een toets kapot is, dan werkt hij niet. Hoe vaak men het ook probeert. Gewoon mee teruggaan naar de winkel en om een nieuwe toets vragen. En wanneer er nog garantie op zit, dan is dat gratis.
   Geantwoord op 9-9-2018 om 19:45

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Is de Grundig Portable radio Musicboy 51 RP5201PLL geschikt voor digitale ontvangst? Gesteld op 7-12-2017 om 18:23

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Genoemd toestel is door zijn toegepaste techniek wel een "digitale radio" maar tegelijkertijd nog steeds een klassieke FM ontvanger. En deze zijn niet geschikt voor ontvangst van de in opkomst zijnde digitale radio uitzendingen in DAB en DAB+. Geantwoord op 8-12-2017 om 11:52

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Het volume is te laag zelfs op max.Hoe aanpassen, Gesteld op 6-6-2014 om 07:46

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe stel ik de voorkeurszenders in.
  Gesteld op 20-4-2014 om 12:43

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Radiozenders instellen en opslaan
   Als het apparaat voor het eerst op het stroomnet wordt aangesloten of als
   er voor het eerst batterijen worden aangebracht, start het apparaat een
   automatische zenderzoekloop en slaat het de eerste tien zenders met de
   sterkste ontvangst op onder de presettoetsen 1, 2, 3, 4, 5. Deze zoekloop
   kan met »MEM.« worden onderbroken.
   U kunt radiozenders ook handmatig instellen en onder de presettoetsen
   opslaan.
   1 Het toestel met »ON/OFF« inschakelen.
   – De radiozender die u het laatst had geselecteerd, is te horen.
   2 »– TUNING« of »+ TUNING« meerdere malen kort indrukken tot de
   gewenste frequentie bereikt is.
   – Display: de frequentie verandert in stappen van 50 kHz,
   of
   »– TUNING« of »+ TUNING« gedurende ca. 1 seconde ingedrukt
   houden.
   – Display: De automatische zoekfunctie stopt bij de eerstvolgende zender
   met goed ontvangstsignaal.
   3 Voor het activeren van de geheugenfunctie »MEM.« indrukken.
   – Display: »M« knippert.
   Aanwijzing:
   Als er langer dan 3 seconden geen toets wordt ingedrukt, verlaat het
   toestel de geheugenmodus zonder wijziging.
   4 Druk de gewenste presettoets »1, 2, 3, 4, 5« (programmaplaats 1 tot
   en met 5) in.
   – Display: b.v. »3«, »M« knippert;
   of
   »+ 5« en gewenste presettoets »1, 2, 3, 4, 5« (programmaplaats 6
   tot en met 10) indrukken.
   – Display: b.v. »8«, »M« knippert.
   5 Druk opnieuw op »MEM.« om de zender op te slaan.
   – Display: de frequentie, »M« en b.v. »3« of »8«.

   Succes,

   Herbert

   Geantwoord op 20-4-2014 om 17:20

   Waardeer dit antwoord (1)Misbruik melden
 • hoe schakel ik de wekfunctie uit Gesteld op 19-5-2013 om 10:45

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • De wekfunctie wordt met het knopje "Aarm" rechts aan de voorkant, onder het uitleesvenster, aan- en uitgeschakeld. Wanneer deze AAN staat, dan is in het venster het symbool van het weksignaal zichtbaar, een wektoon of muziek. Dit laatste op zijn beurt is instelbaar met een keuzeschakelaar aan de rechter zijkant. Geantwoord op 19-5-2013 om 11:44

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden


  • De wekfunctie wordt met het knopje "Aarm" rechts aan de voorkant, onder het uitleesvenster, aan- en uitgeschakeld. Wanneer deze AAN staat, dan is in het venster het symbool van het weksignaal zichtbaar, een wektoon of muziek. Dit laatste op zijn beurt is instelbaar met een keuzeschakelaar aan de rechter zijkant.
   Geantwoord op 19-5-2013 om 11:46

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Als ik het toestel verplaats en dus even van de stroom afhaal, moet ik alle zenders opnieuw installeren. Gesteld op 19-6-2012 om 21:11

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Dit is geen vraag, tenzij wordt bedoeld: "Moet ik DAN alle zenders opnieuw installen???"

   In dat geval is het antwoord "nee" want het geheugen voor het opslaan van de zenders heeft een aparte batterij. Zo lang die batterij niet wordt vervangen kun je met het netsnoer of de grote batterijen voor het eigenlijke spelen van de radio, doen wat je wilt. Geantwoord op 19-6-2012 om 22:04

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • hoe stel ik de pre-sets in ? Gesteld op 6-8-2011 om 12:20

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Allereerst een voorbeeld van de frequentie uitlezing: 98.3 betekent 98.30 MHz en 98.3. betekent 98.35 MHz. Wanneer de radio aan staat, met de + en - van de tuning knopjes de gewenste frequentie instellen. Dit kan men pulserend doen maar gaat sneller d.m.v. langer vasthouden. Wanneer de juiste frequentie is bereikt kan men de zender vastleggen door onmiddellijk daarna en kort na elkaar in te drukken: MEM, de gewenste voorkeurzender toets en nogmaals MEM. Voorkeurzenders 6 t/m 10 stelt men in op dezelfde manier en legt men vast door kort na elkaar het "+5" knopje en de gewenste cijfertoets in te drukken. Geantwoord op 2-10-2011 om 10:15

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Hoe stel ik de tijd in op de Grundig Music Boy 51 radio? Gesteld op 31-10-2010 om 11:47

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Het netsnoer - of de 4 radio batterijen - moet aangesloten zijn; plus de 2 klokbatterijen
   MODE knopje 1 sec. ingedrukt houden totdat de tijdsaanduiding begint te knipperen
   Met het min-knopje (-) kan men nu de uren instellen en met het plus-knopje (+) de minuten
   (knopjes kan men pulserend indrukken maar ook vasthouden totdat gewenste tijd is bereikt)
   Ca. 4 sec. nadat men is gestopt met instellen, stopt het knipperen. Klaar. Geantwoord op 1-10-2011 om 17:13

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product: Grundig Music-boy 51

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

 • lees eerst de handleiding door;
 • controleer of uw vraag al eerder door iemand anders is gesteld;
 • probeer uw vraag zo duidelijk mogelijk te stellen;
 • heeft u een probleem en al geprobeerd om dit op te lossen, vermeld dit erbij aub;
 • heeft u een oplossing gekregen van een bezoeker dan horen wij dat graag in dit forum;
 • wilt u een reactie geven op een vraag of antwoord, gebruik dan niet dit formulier maar klik op de knop 'reageer op deze vraag';
 • uw vraag wordt direct op de website gezet; vermijd daarom persoonlijke gegevens in te vullen;

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info