• Wat ik ook doe, ik krijg steeds de melding “Melding Apllication Don’tpanic.exe encountered a seriuos error and must shut down“
  Hoe dit op te lossen.

  Gesteld op 15-9-2019 om 16:34 in forum Grundig M5 Misbruik melden
  • Als je tegelijk een telefoon aan het opladen bent kan dit gebeuren. Dan denkt de nav dat hij met een computer verbonden is. Geantwoord op 16-9-2019 om 07:09

   Waardeer dit antwoord (2) Misbruik melden
  • Bij mij stonden 2 folders met de kaarten op het navigatieapparaat.
   Ook letten op kaarten die dubbel in dezelfde folder zitten. (Bij update de oude niet gewist)
   Eén folder gewist. Locatie van folders staan in de handleiding Geantwoord op 17-9-2019 om 00:19

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info