• het systeem praat niet altijd ligt dit aan de instelling??

  Gesteld op 14-7-2019 om 12:13 in forum Grundig M5 Misbruik melden
  • Uw vraag was: Het geluid praat niet altijd; ligt dit aan de instelling? Deze Grundig navi
   heeft vaak verrassingen, waaronder plots uitvallen van een functie. Niettemin kan het
   geen kwaad even actief te worden: - even uit, weer aan en resetten - staat het geluid
   aan? - staat het geluidsschuifje helemaal links (=geluid weg)? - heeft u wel een zoek-
   opdracht gegeven? (alleen dan praat hij) - succes! ... Geantwoord op 14-7-2019 om 14:07

   Waardeer dit antwoord (5) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info