• Als ik de Grundig M5 start, krijg ik het scherm met de icoontjes navigatie, multimedia, systeem en applicaties voor ongeveer één seconde te zien. dat verdwijnt alles uit beeld en hou ik een zwart scherm over. Als ik op het scherm tik hoor ik wel geluid, maar krijg absoluut geen beeld meer terug. Wat is hier aan te doen?

    Gesteld op 5-6-2019 om 10:48 in forum Grundig M5 Misbruik melden
    • Doe je deze acties op de interne accu of zit je in de auto aan de usb-lader? Als je in de auto zit en er is via een andere usb je smartphone aangesloten dan kan hij storing geven. (raar maar waar)
      Als hij de storing geeft zonder aangesloten apparaten weet ik het niet behalve het resetknopje aan de achterkant indrukken. Geantwoord op 5-6-2019 om 18:05

      Waardeer dit antwoord (4) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info