Heeft u een vraag over producten in deze categorie? Stel uw vraag hier in het forum.

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • hoe kan ik mijn oven doen op starten het type is FM6A4E-APG4B model N:K6352XA
  vriendelijke groeten Gesteld op 1-8-2021 om 10:23

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • I moved to a place where no technician is available. I need to change the oven nozzles of my Gorenje cooker, but can't find the place where those 2 big nozzles are settled. I changed already all 4 burner nozzles, only can't find those in the oven. Please help. Also, I don't know how to remove the knob to regulate the flame. How do I come to know if mine is an expensive one that needs to unscrew something to pull off the knob? I have it for only 4 years. It is relatively new. The model number is GI52108AW; Typ: 1570.12; Serie No. 71230038
  Thanks in advance for any help. Gesteld op 28-12-2020 om 07:22

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe zet ik mijn oven aan het is een gorenje bc 1101ax Gesteld op 27-5-2020 om 11:05

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product: Gorenje Oven

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

 • lees eerst de handleiding door;
 • controleer of uw vraag al eerder door iemand anders is gesteld;
 • probeer uw vraag zo duidelijk mogelijk te stellen;
 • heeft u een probleem en al geprobeerd om dit op te lossen, vermeld dit erbij aub;
 • heeft u een oplossing gekregen van een bezoeker dan horen wij dat graag in dit forum;
 • wilt u een reactie geven op een vraag of antwoord, gebruik dan niet dit formulier maar klik op de knop 'reageer op deze vraag';
 • uw vraag wordt direct op de website gezet; vermijd daarom persoonlijke gegevens in te vullen;

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info