• Ben op zoek naar een schema voor het aansluiten van een printplaat van wasmachine GORENJE Model WA61101 art nr 101743 en serie nummer : 52430049
    Of heeft misschien iemand zo'n toestel staan die me een foto kan doorsturen hoe de aansluitingen zijn.
    Zou er ons een groot plezier mee doen. Hebben zo'n toestel in Frankrijk en hebben de printplaat moeten losdoen omdat er een defect was en we het volledige toestel niet mee konden brengen, maar zijn zo dom geweest om er voordien geen foto van te maken. Voor alle veiligheid zouden we dus graag zeker zijn dat het terug aangesloten wordt zoals het hoort. Alvast bedankt.

    Gesteld op 11-7-2019 om 15:25 in forum Gorenje wa 61101 Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info