Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/148
Pagina verder
Basisstation:
GT-WS-07s
GT-WS-07w
GT-WS-06s
GT-WS-06w
Funksensor:
GT-WT-01
Funkwetterstation
Bedienung
Garantie
11/2011
CH
FW Station HOFER CH.book Seite 1 Montag, 18. April 2011 9:06 09
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • wij hebben in het voorjaar 2014 een weerstation gekocht bij de aldi in schijndel GT-WS -09s
  met draadloze sensor GT-WT-02.
  We hebben er wel plezier van maar de draadloze sensor geeft maar steeds geen signaal door naar het basisstation.
  We hebben van alles geprobeerd maar hij doet het niet.
  Watis de oplossing? Gesteld op 30-7-2014 om 19:28

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Ik kan hier geen antwoord op geven, maar heb het zelfde probleem.
   Alles gedaan volgens de handleiding. Gereset, nieuwe batterijen...etc.
   Wie helpt????? Geantwoord op 20-10-2014 om 19:12

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
  • Na alle probeersels moest ik vandaag nieuwe tijd instellen, ging dus niet vanzelf, en potverdorie alles doet het weer! Even een batterij los maken en gun hem de tijd.
   SuccesGeantwoord op 26-10-2014 om 08:05

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw GlobalTronics GT-WS-07w bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van GlobalTronics GT-WS-07w in de taal/talen: Deutsch als bijlage per email.

De handleiding is 5,23 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info