Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/19
Pagina verder
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Elektroniczna stacja pogody
GT-WS-03s, GT-WS-03w
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Heb alle batterijen vernieuwd nu geeft het toestel geen buitentemperatuur en luchtvochtigheid aan Gesteld op 20-10-2020 om 22:02

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik hen nieuwe batterijen in het buitenstation gedaan, hoe activeer ik het weer op het binnenstation Gesteld op 28-9-2020 om 13:47

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Welke zone code voor Zeeland/Zeeuws-Vlaanderen Nederland Gesteld op 3-4-2019 om 11:40

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Om 12 uur 's nachts gaat er altijd een alarm af op het weerstation. We krijgen dat niet uitgeschakeld. Zeer vervelend. Hoe zetten we dat alarm definitief uit? Gesteld op 3-2-2019 om 00:08

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • De batterijen waren leeg en hoe kan ik bij het vervangen van nieuwe het weerstation het beste weer op een goede weergave en ontvangst krijgen en welk soort batterijen zijn de beste, want tot nu toe kan hij de buiten sensor niet ontvangen.
  Harrier Gesteld op 25-2-2018 om 20:41

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Gibt es Außensensoren für dieses Gerät?
  MfG
  Frank Gesteld op 11-1-2018 om 12:37

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Heeft iemand idee waarom buiten-sensor (ruim 15 graden) te hoog aanwijst ?

  PS. De batterijen in sensor en weerstation zijn al vervangen, de te hoge temperatuur wordt wel
  exact ontvangen op het weerstation. Gesteld op 3-1-2018 om 18:30

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • welke zone code voor helmond noord brabant nederland Gesteld op 24-7-2013 om 20:04

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw GlobalTronics GT-WS-03s- WT470 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van GlobalTronics GT-WS-03s- WT470 in de taal/talen: Polski als bijlage per email.

De handleiding is 1,66 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info