Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/24
Pagina verder
1
Gigaset A420-A420A / Niederlande / A31008-M2501-M101-1-5419 / Penguin.fm / 26.06.2013
Template Bali, Version 1, 16.02.2012
Gigaset A415/AS405/A415A/AS405A
Overzicht van de handset
1 Laadniveau van de batterijen
2 Antwoordapparaatsymbool
(alleen A415A/AS405A)
3 Weergave van de ontvangst-
sterkte
4Displaytoetsen
5 Verbreektoets en aan/uit-toets
6 Verbindings-/handsfree-toets
7 Navigatietoets (
p)
ª Audio-instellingen
INT intern telefoneren
â
Telefoonboek oproepen
|
Microfoon tijdens een ge-
sprek uitschakelen
8 Toets 1
Antwoordapparaat
(alleen A415A/AS405A/) /
voicemail
9 Sterretje-toets
Oproepsignalen aan/uit (lang
indrukken); bij bestaande ver-
binding: omschakelen van im-
pulskiezen op toonkiezen (kort
indrukken)
10 Toets 0/R-toets
Ruggespraak (flash): lang in-
drukken
11 Hekje-toets
toetsblokkering in-/uitschake-
len (lang indrukken); Hoofdlet-
ters, kleine letters of cijfers;
Kiespauze invoeren (lang in-
drukken)
12 Microfoon
Displaytoetsen op de handset:
Door de toets in te drukken, wordt de
functie opgeroepen die erboven op
het display staat.
Let op
Nieuwe berichten in de oproeplijst/
antwoordapparaatlijst/voicemail-
lijst worden in het display met de
melding Nwe berichten weergege-
ven, de linker displaytoets knippert
(indien ingesteld,
¢ pagina 9).
Indica-
tie
Betekenis bij indrukken van
de toets
Berichtenlijst oproepen
(
¢ pagina 9).
§Menu§
Hoofd-/submenu openen
(zie Menu-overzicht,
¢ pagina 23).
Een menuniveau terug.
Y
Met
q
naar boven/bene-
den bladeren resp. volume
instellen.
X
Cursor met r naar links/
rechts verplaatsen.
Ü
Teken voor teken wissen.
§OK§
Menu-functie bevestigen
resp. invoer opslaan.
Ð
Ã
U
INT 1
23.04. 10:53
Menu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Kort overzicht van het
basisstation
Basisstation A415A/AS405A
Basisstation A415/AS405
6
1
2
3
5
4
1
1 Aanmeld-/paging-toets:
Handsets zoeken (kort indrukken, “paging“
¢ pagina 13).
Handsets aanmelden (lang indrukken
¢ pagina 13).
2 Volumetoetsen: ( = zachter; + = harder)
Tijdens het beluisteren van berichten: spraakvolume wijzigen.
Tijdens de weergave van het oproepsignaal: volume van het oproep-
signaal wijzigen.
3 Weergave-/stoptoets:
Antwoordapparaat in- of uitschakelen (lang indrukken);
Berichten van het antwoordapparaat afstotenders indrukken); Tij-
dens de weergave: weergave afbreken (kort indrukken)
Licht op: antwoordapparaat is ingeschakeld, geen nieuwe berichten
aanwezig.
Knippert: ten minste één nieuw bericht opgeslagen of er wordt op
dit moment een bericht opgenomen.
Knippert zeer snel: het geheugen is vol.
Tijdens het beluisteren van berichten:
4 Naar het begin van het huidige bericht gaan (1x indrukken) of naar
het vorige bericht gaan (2x indrukken).
5 Naar het volgende bericht.
6Huidige bericht wissen.
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Via een mobiele telefoon de giga set gebeld. Nu belt gigaset iedere keer op hetzelfde tijdstip dat er gebeld is vanaf die mobiele telefonie. Gesteld op 27-11-2019 om 16:48

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Kruis door bel(wekker) op display. Hoe weg te halen? Gesteld op 12-11-2019 om 16:03

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Het geluidvan het inkomende gesprek staat te zacht wat nu Gesteld op 12-11-2019 om 10:53

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Beide toestellen blijven knipperend ‘basis’ aangeven. Beelen lukt niet (meer) en gebeld worden evenmin. Geen enkele handeling om dit ongedaan te maken heeft geen effect. Hoenderloo te handelen?
  Gesteld op 2-11-2019 om 23:21

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Als ik telefoonboek invult komt het niet op alle 3 de toestellen ? Gesteld op 27-10-2019 om 00:55

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • de instelling van het volume van de ringtone gaat niet verder dan 5.
  hoe kan ik het volume verhogen. Gesteld op 26-10-2019 om 15:17

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik wil mijn contacten van mijn oude Gigaset naar mijn nieuwe overzetten maar dat lukt mij niet ?? Gesteld op 26-10-2019 om 13:24

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Er wordt gezegd dit nummer is momenteel niet bereikbaar Gesteld op 20-10-2019 om 12:12

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik kan de voicemail niet afluisteren ligt dit aan het toestel of kpn ....groet coby Gesteld op 12-10-2019 om 15:17

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • hij laat niet op en hoor niks meer batterij is goed hij geeft een soort flitje Gesteld op 10-10-2019 om 14:53

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • waarom gaat mij AS405 toestel direct naar de voicemail wanneer ik extern wordt gebeld.
  Er is geen tijd om het toestel op te nemen.
  Een andere oplossing zou kunnen zijn om het omroep signaal langer te laten lopen en daarna over te schakelen naar de voicemail? Gesteld op 5-10-2019 om 14:33

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe stel ik de gigaset 405 voor de eerste keer in? Gesteld op 25-9-2019 om 15:08

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe stel ik de gigaset 405 voor de eerste keer in? ( Ik moet het menu voor de eerste keer bedienen) Gesteld op 25-9-2019 om 15:07

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Mijn nieuwe gigaset AS405 trio kan na het installatie wel gebeld worden maar ik kan niet naar buiten bellen. Gesteld op 21-9-2019 om 15:31

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe kan ik het oproepsignaal verlengen. Hij belt nu maar 4 keer Gesteld op 20-9-2019 om 16:14

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Op mijn toestel komt “basis” (knipperend) staan en daardoor kan ik niet bellen en gebeld worden. Wat moet ik doen? Gesteld op 11-9-2019 om 19:30

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Als ik iemand bel zien ze mijn nummer niet dit wil ik wel want de mensen gooien een prive nummer erop Gesteld op 20-8-2019 om 13:11

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Mijn telefoon maakt wel verbinding maar ik kan de andere beller niet horen, en hij mij niet.
  Wat is er mis? Gesteld op 15-8-2019 om 10:25

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Als de telefoon overgaat ben ik vaak te laat om deze op te nemen.
  Kan ik de oproeptijd verlengen?
  Gesteld op 10-8-2019 om 14:41

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • ikwil het oproepsignaal harder, kan ik dat zelf doen ? Gesteld op 16-7-2019 om 14:56

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Telefoon geeft geen gemiste oproep meer aan. Ook kan ik niet meer het nummer zien dat belt. Hoe kan ik dat terug veranderen? Gesteld op 12-7-2019 om 08:02

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Uit de vraag maak ik op dat nummerweergave dus wel heeft gefunctioneerd blijkbaar.
   Nummerweergave functioneert enkel wanneer dit is geactiveerd bij jouw provider,
   daar dien je na te vragen of alles goed staat ingesteld.

   Wisselen van provider, stroomstoring, nieuwe router, dit kunnen aanleidingen zijn dat nr. weergave is opgehouden met functioneren. In 99% van alle gevallen heeft de Gigaset DECT telefoon hieraan geen schuld.

   Check dus bij provider of nr. weergave actief is!!
   Als dat het geval is dan kun je een refresh uitvoeren thuis op je systeem, hoe?
   ). Stroomstekkers en telefoonstekker uit basisstation (In dit geval AS405) en uit Modem/Router.
   ). 30 seconden wachten.
   ). Steek nu eerst de stroomstekkers weer terug.
   ). Wacht tot hele zaakje weer online is en handsets weer zijn aangemeld. (Gaat vanzelf).
   ). Nu telefoonkabel terug steken.

   Groetjes,
   Hans. Geantwoord op 14-7-2019 om 07:30

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Het telefoonsignaal ("de bel") gaat niet over. Alleen aan het knipperende rode signaal zie ik dat iemand belt of heeft gebeld. Hoe krijg ik "de bel" weer te horen? Gesteld op 28-5-2019 om 22:22

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Gigaset AS405 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Gigaset AS405 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 1,65 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info