• Ik heb gigaset a 540. Ik kan haast niet bellen. Alle 3 de toestellen zijn de batterijen dan meteen leeg. Terwijl ze iedere dag op de oplader liggen. Hoe kan dit.

    Gesteld op 2-1-2019 om 17:45 in forum Gigaset A540 Misbruik melden
    • Probeer de contacten van zowel het toestel als de oplader eens schoon te maken, met iets als WD 40. Wel goed nadrogen. Laden de batterijen dan niet op, dan zou ik in 1 toestel de batterijen vervangen. Ook oplaadbare batterijen hebben een maximale levensduur. Geantwoord op 24-8-2020 om 07:55

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info