• Er zit een slecht contact in het toestel. Maar... hoe krijg ik dit open?? ik zie nergens vijzen

  Gesteld op 9-10-2019 om 18:23 in forum Gigaset A415 Misbruik melden
  • Dag vragensteller,
   In de eerste plaats is het niet raadzaam om zelf het toestel te openen i.v.m. de garantie.
   Indien uw toestel nog onder de garantie valt, kunt u contact opnemen met de leverancier.
   Op pagina 20 vindt u aanwijzingen om naar de Klantenservice te gaan.
   Succes (namens Gerard) en laat gaarne even weten of uw probleem inmiddels is opgelost. Geantwoord op 10-10-2019 om 16:06

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info