• In Uw handleiding vermeld U hoe kan ik de wekker activeren en/uitschakelen.
  Om dit laatste gaat het nu, men kan wel de wekker inschakelen maar hoe schakel ik hem uit.
  Dit wordt niet aangegeven in zowel de schriftelijke handleiding als die welke U laat zien op Uw side.
  Kunt U mij hier een oplossing voor geven.
  Bij voorbaat hartelijk dank.

  Gesteld op 7-6-2018 om 11:34 in forum Gigaset A230 Misbruik melden
  • rechter platte streep drukken,berichten, middelste onderste1 drukken wekker ok activeren vinkje gaat weg .
   wekker is uit Geantwoord op 20-10-2018 om 12:08

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info