Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/47
Pagina verder
Telephone
CL400
ATTENTION: CE TELEPHONE PEUT ETRE DESTINE AUX PERSONNES AYANT DES PROBLEMES D’AUDITION. IL
POSSEDE UN ECOUTEUR A VOLUME VARIABLE. A LA PREMIERE UTILISATION, ASSUREZ VOUS QUE LE BOUTON
DE REGLAGE DU VOLUME SOIT POSITIONNE SUR LA POSITION VOLUME MINIMUM. LES PERSONNES
MALENTENDANTES POURRONT PAR LA SUITE AUGMENTER LE VOLUME POUR L’ADAPTER A LEUR AUDITION.
CAUTION:THIS TELEPHONE PRODUCT IS SPECIFICALLY DESIGNED FOR PEOPLE WITH HEARING DIFFICULTIES
AND IS PROVIDED WITH A HANDSET EARPIECE VOLUME CONTROL FOR INDIVIDUAL REQUIREMENTS. DUE CARE
MUST BE TAKEN BY ALL USERS THAT THE HANDSET EARPIECE VOLUME CONTROL IS SET TO THE LOWEST LEVEL
ACCEPTABLE BY EACH RESPECTIVE USER. CARE SHOULD THEREFORE BE EXERCISED TO ENSURE THAT ANY NEW
USERS ARE FAMILIAR WITH THIS REQUIREMENT.
GB
Notice d’utilisation p 48
F
TELEPHONE MULTIFONCTIONS
User guide :p2
MULTIFUNCTION TELEPHONE
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • de Gebelde hoort de beller vh gemarcheerd cl400 heel slecht Gesteld op 25-3-2020 om 20:15

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Nummer uit de telefoon zijn weg hoe krijg ik het terug gezet ? Gesteld op 10-10-2018 om 10:46

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • is deze telefoon ook voor aansluiting op de router van internet Gesteld op 3-10-2018 om 11:50

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Het LED lichtje aan de voorkant van de Geemarc CL 400 blijft knipperen. Hoe kan ik dit uitzetten? Of hoe kan ik berichten afluisteren? Gesteld op 13-3-2018 om 16:05

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • led rechts onder indicatie berichten blijf branden hoe krijg ik die uit. Gesteld op 5-7-2013 om 21:38

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Bij mij blijft er de hele tijd een rood lampje branden aan de rechterkant onderaan de telefoon, hoe krijg ik die weg? Gesteld op 21-2-2013 om 12:02

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Geemarc CL 400 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Geemarc CL 400 in de taal/talen: English, Français als bijlage per email.

De handleiding is 0,97 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info