• Ik zie mijn Garmin Etrex 20 niet meer Basecamp. Hij geeft aan dat er geen apparaat aangesloten is. Een ander kabeltje aangesloten helpt niet. In de verkenner is wel het kaartje te zien. Maar niet in Basecamp. Wie weet raad. Alvast bedankt.

  Gesteld op 13-1-2017 om 15:25 in forum Garmin eTrex 20 Misbruik melden
  • Hallo,
   Ik sluit mijn Garmin nooit aan op basecamp. Het is sowieso erg traag.
   Je kunt je kaarten op een usb stick zetten en dan verbinding maken met basecamp.
   Mocht je er niet uitkomen, mail me even op oldguns@zeelandnet.nl
   gr.
   D Geantwoord op 13-1-2017 om 18:45

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info