• graag had ik de afstand naar de geocache op het scherm gehad

  Gesteld op 30-10-2017 om 18:48 in forum Garmin Oregon 600 series Misbruik melden
  • ?? Als je een geocache hebt op staan en bij instellingen "Routebepaling" kiest, dan directe route selecteert zie je op je kompas de afstand tot je geocache in vogelvlucht. Geantwoord op 30-10-2017 om 19:47

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
  • ga naar instellingen - kaart , "kleine gegevensvelden"
   daarna stel je een cache in "zoeken" en kijk dan op je kaart naar de kleine gegevensvelden bovenaan je scherm, als je op een ervan even tikt kan je kiezen welke instelling je daar wilt: kies dan voor navigatie: "afstand tot volgende". zo kan je ook alle vier de gegevens velden invullen met bv aanwijzer of tijd of datum enz.. Geantwoord op 1-11-2017 om 20:19

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info