• Beste,..ik heb een probleem of mss een setting verkeerd gedaan. Als ik stil sta met mijn garmin oregon 450 zie ik mijn geselecteerde waipoint in de verte (als de schaal groot genoeg is natuurlijk) maar van het moment dat ik ook maar 2 stappen zet springt "mijn locatie" aangegeven door een pijl bij mij naar het laatst ingestelde waipoint, alsof dat k daar sta op dat moment ?? !! Als k niet beweeg springt hij terug naar daar waar ik werkelijk sta. Iemand een idee hoe dit kan?! Alvast bedenkt

    Gesteld op 11-9-2016 om 12:39 in forum Garmin Oregon 450 Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info