• wanneer ik mijn oregon 450 opzet wil deze niet opstarten. Balkje onderaan begint te lopen maar halverwege stopt dit en valt het scherm langzaam uit. Wanneer ik in linkerbovenhoek druk om reset te kunnen doen stelt hij wel de vraag of ik dit wil maar reageert hij niet op de knop ja of neen en valt hij weer uit.
    Kan iemand mij helpen?

    Gesteld op 28-5-2015 om 15:49 in forum Garmin Oregon 450 Misbruik melden
    • Wij hebben net hetzelfde probleem gehad als we hem pas hadden aangeschaft. Het toestel is opnieuw naar Garmin opgestuurd en sindsdien is dat probleem niet meer voorgekomen. Geantwoord op 24-8-2015 om 20:19

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info