• Ik ben in het bezit van een Oregon 450T. Hierop staan diverse geocaches ingeladen welke ik wil zoeken.
    Echter staan er ook nog tussen welke ik door omstandigheden niet heb gezocht. Dus deze wil ik uit de lijst verwijderen, maar krijg dit niet voor elkaar. Weet iemand hoe dit moet, want het is jammer van het gebruikte geheugen en de lijst wordt nu wel erg lang.

    Gesteld op 14-7-2013 om 11:31 in forum Garmin Oregon 450 Misbruik melden
    • volgens dat ik begrijp moet je jouw GPS aan de computer aansluiten en dan via het programma van Basecamp verwijderen uit je lijst. Geantwoord op 14-7-2013 om 15:35

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info