• Ik kocht een wandelgps Oregon 45O, maar ik slaag er niet in om er mee te werken. Zou iemand hierin kunnen helpen. Ik ben woonachtig in de buurt van Antwerpen.

  Gesteld op 16-8-2012 om 20:35 in forum Garmin Oregon 450 Misbruik melden
  • Er is een cursus outdoor GPS van het centrum voor volwassenenonderwijs in het Sint Claracollege te Arendonk. Op woensdagavond en de cursus begint nu na het krokus verlof;
   tel 014/67 86 72 ikzelf heb deze cursus gevolgd en ben er zeer tevreden over.
   grtjs Geantwoord op 25-2-2014 om 22:55

   Waardeer dit antwoord (1) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info